واقعیاتی که نمودار هوش و عقیده مذهبی به ما میگوید

همانطور که از نمودار زیر قابل درک است وقتی هوش مردم بیشتر میشود افراد به سمت لائیک یا بی دینی سوق پیدا میکنند و  افراد کم هوش مذهبی تر و دیندار تر هستند.

این مطالعه در امریکا صورت گرفته است. یکی از شرایطی که برای این تحقیق ضروری است فضای ازاد ابراز عقیده بدون ترس و اضطراب و وحشت از حکومت است.

چون نظام جمهوری اسلامی ایران مذهبی است پس میشود نتیجه گرفت از این نمودار که سیستم حاکمه مملو از ادمهای کم هوش است. اما ایا اینطور است اینها 30 سال است که بر مردم با شیادی دارند حکومت میکنند. پس ایا نتیجه تحقیق اشتباه است. جواب این است که که خیر تحقیق درست است و همانطور که گفته شد نظام جمهوری اسلامی ایران در طبقه حاکمه علیرغم اینکه کلا میانیگن هوش پایینی نسبت به کشورهای توسعه یافته دیگر به لحاظ مذهبی بودن دارند (طبق نمودار) بدلیل فضای مذهبی استبدادی و سرکوبگر کسی جرات اظهار نظر مخالف مذهب را ندارد. یعنی هرکسی که در سیستم اجتماعی حاکمه اعتقاد ندارد یا اعتقاد ضعیفتری دارد مجبور به ریاکاری و تظاهر است لذا نظام جمهوری اسلامی ایران و کلا مذهب شرایطی را فراهم میکند که اخلاق ریاکاری و تظاهر و دروغ بویژه در سیستم حکومتی و طرفداران جیره خوار نهادینه میگردد که این توجیهی است بر بالا بودن میانگین ضریب هوشی رژیم نسبت به طرفداران خود که توانایی بودن در سیستم حکومتی را ندارند.

بنابر این انتظار میرود اگر این نمودار در جامعه ایران بررسی شود  سمت چپ نمودار به سمت راست نمودار جابجا شود یعنی ادمهای کم هوش و با هوش در نظام فاسد مذهبی ایران در بالای هم قرار می گیرند که در اینصورت اثبات میشود در جامعه مذهبی ایران بین انسانهای با هوش و کم هوش از لحاظ اعتقاد مذهبی تفاوتی وجود ندارد و کلا عقیده مذهبی و داشتن عقیده مذهبی ربطی به هوش انسان ندارد همه مذهبی ها همینجوری یک چیزی بنام اسلام و خدا را پذیرفتند!؟ که این تناقض در نظام مذهبی نتیجه این است که به شرایط استبداد، خفقان و سرکوبگری رژیم فاشیستی مذهبی جمهوری اسلامی ایران بر میگردد و بی ربط بودن اعتقاد مذهبی را به هوش نشان میدهد انگار انسان در جامعه ولایتی حق تفکر هوشمندانه ندارد و باید همچون حیوانی مطیع و بدون تفکر زندگی کند در غیر اینصورت وحشیانه مورد تاخت و تاز حامیان جنایتکار رژیم مذهبی قرار میگیرد و به نیستی کشانده میشود.

9/4/1392

 

1009882_523010014414471_1312409768_n

Advertisements

در ایه 49 سوره آل عمران امده است که عیسی را بسوی بنی اسرائیل فرستاد و معجزه ای اورده که از گل مجسمه مرغی ساخته و بر ان نفس قدسی دمیده تا ان مرغی گردد. از همینجا میشود طرز ساخت انسان هم نتیجه میشود گرفت که وقتی عیسی اینگونه جانوری را میتواند بسازد انهم با خواست خدا پس خدا هم که از گل ادم ساخته نیز بدین صورت بوده است. پس مسئله تمثیل بودن ایات قران در مورد انسان که از گل افریده شده منتفی است یکسری مثل سروش می گویند این تمثیل است و معنی دیگری دارد چون خلقت انسان از اب و خاک و دمیده شدن روح در آن منطقی نیست و این تمثیل است ولی در ایه 49 سوره آل عمران دیگر تمثیلی در کار نیست بلکه دقیقا ذکر خلقت یک پرنده است به همان روشی که انسان از گکل افریده شده است. بنابراین خلقت انسان بنابر آیات قران همان فرستادن روح به گلی بوده که بصورت انسان اماده شده و روح در ان به اراده خدا وارد شده است.

اما مسئله این است که پیدایش انسان از گل و خاک هم به ان شکلی که عیسی و خداوند محمد مطرح کرده با واقعیت تطبیق نمیکند. نظریه داروین و کاوشهای بعدی دانشمندان و زیست شناسان گواهی است بر اشتباه یا تفسیر غلط مذهبی ها از افرینش انسان.

تنوع گروه های خونی و زیر شاخه های ان دلیل دیگری است بر رد افریده شدن انسانها از یک زوج. انسان های روی کره زمین از مجموعه  ای زوجها طی فرایند فرگشت شکل گرفته اند و به انسانهای امروزی تبدیل شده اند و به هیچوجه همه اینها از یک جفت پیدا نشده اند بلکه از جفتهای متعدد در گذر زمان فرگشت پیدا کرده اند.

اما مفهوم روح از کجا پیدا شده است. روح از تفسیر چگونگی پیدایش خواب  و علت آن در ابتدا حاصل شده است. منشاء روح تا آنجائیکه به یونانیان بر میگردد از آموزش فیثاغورثیان که به انتقال روح عقیده داشتند سرچشمه گرفته است. هدف اینان پس از توجیه وجود چیزی بنام روح رستگاری نهایی بود که از راه رهایی از زنجیر ماده حاصل میشد پس روح تا زمانیکه در بند ماده است اسیر رنج است. تفسیر اینکه هر یک از ما باید از زوجی متولد شده باشیم و پدر و مادر ما هم از زوجی دیگر و با توجه به کاهش جمعیت در گذر تاریخ به سمت عقب در نهایت بطور استقرائی میرسیم به یک زوج خوب. حالا در مذهب معنی میشود پس ان همان ادم و حوا است اما انها از کجا آمده اند؟ این زمینه ساز شد برای اینکه روح را به عالم بالا نسبت دهند و عالم بالا ساخته شد و برای توجیه، مسئله بهشت و جهنم هم طراحی و ساخته شد. اینگونه ادیانی مثل اسلام و مسیحیت و … در گذر زمان به این چیزی تبدیل شده اند که هم اکون وجود دارد.

14/12/1390

یادداشت 133: شباهت فاشیسم جمهوری اسلامی ایران با قبایل وحشی مسلمان عرب صدر اسلام

بستن وبلاگها و صفحات مردم در اینترنت یعنی از بین بردن اطلاعات، هر ایرانی فهمیم را یاد حمله وحشیانه قبایل عرب میاندازد که بنام قران و اسلام سرزمین ایران را ویران کردند کتابخانه های ایرانیان را سوزاندند چون هیچ کتابی با قران برابری نمیکرد.  محکومیت نویسندگان در حوزه های مختلف بستن وبلاگها و از بین بردن کتابها و نوشته های ایرانیان بویژه در اینترنت همگی از یک ویژگی مشترک برخوردارند انهم شبهاتی است که ذکر شد.

برای همین بود که اینجانب وبلاگم را بر روی سرورهای اجانب که بویی از انسانیت برده اند ساختم تا دست بازماندگان قبایل وحشی عبر در ایران به ان نرسد و نهایتا فقط بتوانند فیلتر کنند.

مرگ بر فاشیسم جمهوری اسلامی ایران

تصویر خمینی و خامنه ای که توسط مردم به رنگ خون کشیده شده استالبته این عکس متعلق به آبان 1389 می باشد و هم اکمون توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده است ولی جایش هنوز هست. خمینی و خامنه ای که به خون کشیده شده اند

 فاشیسم جمهوری اسلامی ایران و حفاظت از نسل انسانهای ناسالم یا

ناسازگاری ذاتی دین با طبیعت:

 همانطور که میدانید مذهب مسیحیت و اسلام  شروع خلقت انسان را به آدم و حوا ارتباط میدهند. بر اساس یک منطق ساده قدما فکر میکردند اگر ما جمعیتی الان داریم ما همگی از پدر و مادری بوجود آمده ایم پس قبلا بایستی هم کمتر بوده باشیم و اگر به همین روش به روش استقرایی بررسی کنیم میرسیم به دو نفر نتیجتا همه ما در قدیم از یک زوج بوجود آمدیم. خوب حالا این زوج از کجا آمده است. خود بخود که بوجود نیامده اند پس خالقی باید داشته باشند و آن خدا است و به همین سادگی مسئله خلقت بعدا به شکل مذهب وارد ذهن بشر شد و داستان آدم و حوا در مخیله پیامبران شکل گرفت.

نظریه داروین و بعد نئو داروینیسم نشان داد که خلقت انسان چیزی غیر از نظرات دینی است. تلاشهای زیادی از طرف مذهبی ها شده است که از توصیف پیدایش انسان به روش داروین ایراد گرفته شود ولی به همه انها پاسخ داده شده است.  گرچه این مسئله ای که میخواهم عنوان کنم پذیرشش غیر اخلاقی بنظر میرسد و شاید این ریشه در فرهنگ کهن ما داشته باشد و به اسلام و مسیحیت ربط نداشته باشد اما همجنسگرایی اگر تحت فشار جامعه  مذهبی نباشد همجنسگرا ها که وضعیت و رفتاری طبیعی دارند یعنی رفتار جنسیشان ناشی از ژنتیکشان است و یا مشکل روانی دارند که در مورد اول بدلیل تمایل جنسی به همجنس خود باعث میشود به مرور زمان بعلت عدم تکثیر این ژن توسط همجنس گرا ها که کمکی به بقای نسل بشر نمیکنند از دور خارج شوند این پدیده طبق نظریه داروین توضیح داده میشود و بدین علت همجنس گرا ها چه زن چه مرد بتدریج از دایره گونه انسانهای هوموساپینس(انسان فعلی) خارج شده و نسل انانی که ژنهای درستی برای بقای بیشتر برای ماندگاری دارد باقی میماند. اما فاشیسم جمهوری اسلامی و همچنین مسیحیت حامی حفاظت از این انسانهای ناسالم هستند و بعبارتی تفکر مذهبی با طبیعت توافق ندارد. در شرایط فعلی فشار مذهب باعث میشود همجنس گراها نتوانند با همجنسشان ارتباط جنسی داشته باشند لذا با جنس مخالف رابطه پیدا میکنند و این باعث بقای نسل این نوع ژنهای نا سالم میشود. اما نباید گذاشت همجنس گرایی بصورت فرهنگ شکل پیدا کند چون به همان دلیل که باعث انقراض نسل ژنهای مشکل دار میشود میتواند بتدریج در شرایط بحرانی به روش فرهنگی به جامعه آسیب وارد کند. بنابر این باید با روشی مناسب حساب شده و برنامه ریزی شده زمینه را برای انقراض این افراد ترتیب داد.

 متاسفم که از همجنسگرا ها بدلیل طبیعت باید اجازه داد تا نسلشان منقرض شود.

 31-3-1390

 

چرا سرعت تغيير و تحولات صنعتي و كلا تجارت در ايران ضعيف است؟

يكي از عوامل مهم در تحولات يك كشور ايجاد بستر قانوني است كه مجلس در راس ان و ساير مراكز قانوني و نظارتي در سازمانها و وزارت خانه ها در مراحل ديگر زمينه ساز حركت و ايجاد فضا براي حركت خواهد بود. ممكن است در ابتدا اينطور بنظر رسد كه مراكز قانوني كه دارند كارشان را انجام ميدهند پس چه مشكلي ممکن است ایجاد کنند؟ حقيقت به اين صورت است كه اين مراكز قانوني و نظارتي دقيقا منتظر ميشوند تا صاحبان سرمايه كه قبلا مشخص است پس از چاپيدن سرمايه كافي براي انجام ساير فعاليتهاتي پيش بيني شده در آينده را بدست اورند يعني در ضمن اينكه سرمايه كافي براي نوع خاصي از صنعت و يا كار تجاري شكل گرفت در ضمن ان نيز قوانين مربوطه براي فعاليت ان نيز اماده ميشود اين باعث ميشود كه افراد مورد نظر خاصي هميشه امادگي براي سريعتر غارت كردن را زودتر از ديگران در دست داشته باشند خوب به تبع بوجود امدن قوانين و مقررات جديد، افرادي كه اماده هستند و سرمايه هم دارند بعد اگر بتوانند ميتوانند در رقابت چیزی نصیبشان شود. البته صاحبان سرمايه بایستی در این اوضاع  نفوذ در مراكز قانوني تلاش کنند که داشته باشند و اين يك مسئله طبيعي در جريان بازار است. اين چنين است كه سير سرمايداري شدن و كلا تجارت و تحقق و پيشرفت مملكت کند گشته و از تغييرات سريعتر باز ميماند.  بعبارتي پيشرفت متوقف بر خواسته معدود افرادي ميشود كه نفوذ در مراكز قانوني دارند يا صاحبان سرمايه كه صاحب چنين قدرتي بر تحت تاثير قرار دادن تصميمات قانوني هستند. مسئولین محترم نیز در چنین شرایطی کار زیادی ندارند و اغلب همانطور که در عکسها در سالهای پیش دیده اید بیکار هستند و یا در حال چرت زدن و بازی کردن و …

سرمایداران وابسته و فرصت طلب یا از کارکنان خود حکومت هستند یا بازاری هستند و نفوذ در مراکز قانون گزاری دارند. قوانین وقتی تصویب میشود که شرایط برای فعالیت مورد نظر اقایان ایجا شده است. البته این اقایان حتی قبل از اینکه قوانین و ضوابط و یا مقرراتی وضع شود با نفوذی که دارند زودتر برای اینکه عقب نیفتند دست بکار میشوند تا حالا قوانینی ایجاد شود. انهایی که میدانند هم نمیتوانند کاری کنند چون قدرتی ندارند و یا کنارگیری کرده اند از هرگونه دخالتی در این امور و یا به انزوا کشیده شده اند یا کشانده شده اند. در ضمن کنترل تجارت نیز نیاز به نفوذ در حکومت دارد غیر از این تجارت بسیار سخت پیشرفت میکند. عوامل حکومت بیشتر از همه سرمایه جمع میکنند امیدورام وضع با افزایش آگاهی مردم و مبارزه ضد فاشیستی سرمایداری تغییر نماید تا در شرایط مساوی مردم در تجارت فعالیت نمایند.

28-3-1390

 

مطالعه قران برای افراد مسلمان زیر 18 سال ممنوع:

 نظر به اینکه اکثر مردم ایران ضد فاشیسم اسلامی هستند و قرنها با ان مبارزه کرده اند و روش و سبک اخلاق عربی را نمی پذیرند و کتاب قران با کمک آخوندها نشر میشود. بایستی به خانوداه های ایرانی توصیه کرد که بدلیل وجود مطالب جنسی در کتاب قران بایستی جوانان را از این کتاب دور کرد. کتاب قران در زمان ازدواج به هر زوجی داده میشود و هر زوجی این کتاب را در منزل دارد لذا توصیه میشود این کتاب را دور از دسترس جوانان و کودکان خود قرار دهید و خودتان هم انرا مطالعه نکنید چون کودکان و جوانان هوشیار و کنجکاو هستند بدانند والدینشان چه می کنند و این میتواند زمینه را برای انحراف جنسی انها ایجاد نماید. چندی پیش هم گروهی از مسلمانان بدلیل انحراف جنسی در خمینی شهر اصفهان به منزل فردی ریختند و کار خلاف اخلاقی را مرتکب شدند. لذا استفاده از این کتاب بایستی برای حتی مسلمین با هوشیاری کامل صورت گیرد.

به نوشته قبلی مراجعه شود.